Աշխատակազմ

Նաիրա Ավետիսի Սաֆարյան

Նախագահ

Email: safaryan.naira@aspu.am

Կոչում, պաշտոն/ Ամբիոն

2007թ.  Դոցենտի կոչում, Տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Տնօրոն, ֆիզիկայի ուսուցչուհի  / հենակետային վարժարան

Կրթություն

1995-1999թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ ասպիրանտ,

1989-1994թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան 

2002թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն`  «Տեսական ֆիզիկայի հնարքների կիրառությունը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում» խորագրով: Մանկավարժական  գիտությունների թեկնածու (ԺԳ 00.02 դասավանդման մեթոդիկա /ֆիզիկա/),

Տարակարգ 

2015թ. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման առաջին աստիճանի  տարակարգ

Աշխատանքային փորձը 

2003թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ   

1999թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանի /ավագ դպրոցի/ տնօրեն

1996-1999թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի /ավագ դպրոց/ վարժարանի փոխտնօրեն

1994թ. սեպտեմբեր մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի /ավագ դպրոց/ վարժարանի ֆիզիկայի ուսուցչուհի

1994թ. հուլիս      Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Աստղագիտության և տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ

Վարժարան /Ավագ դպրոց/    ֆիզիկա

Բակալավրիատ                      Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկա,

Մագիստրատուրա                Բնական գիտությունների ուսուցման հիմնախնդիրները, բնագիտական հասկացությունների ձևավորման մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա, բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա, Կրթության կառավարում /ավագ դպրոցում/

Վերապատրաստումներ

2015թ. «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցացիա հասարակական կազմակերպության կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու նպատակով կազմակերպած դասընթաց

2014թ. «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթաց «ֆիզիկա» առարկայից

2011թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից  հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու նպատակով կազմակերպած դասընթաց

2004թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության, «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի և Կրթական ծրագրերի կենտրոնի կողմից կազմակերպած դպրոցների տնօրենների վերապատրասման դասընթաց

Հրապարակումներ

  1. Ռ.Կ.Միրզախանյան, Ն.Ռ.Հակոբյան, Ն.Ա.Սաֆարյան, Կ.Վարդանյան <<Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի բարելավումը որպես շարժունությունն ապահովող և եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման կարևոր գործիք /ուղեցույց/: Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Էլնար պրինտ» տպագրատուն, Երևան 2011թ., 232էջ
  2. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների /ՏՀՏ/ կիրառությունը ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացում»: «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2012թ.
  3. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Նոր մոտեցումներ դպրոցի տնօրենի կառավարչական գործունեությանը»: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները» Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, էջ 57-60 «Զանգակ» հրատ., Երևան 2014թ.
  4. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Կրթության կառավարման արդի հիմնահարցերը և զարգացման միտումները»: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ>> Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, N 2, էջ 39-44 «Զանգակ» հրատ., Երևան 2015թ.
  5. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Ինովացիաների գործընթացը ավագ դպրոցում»: «Մանկավարժական միտք>> հանդես N 4, էջ 165-172, «Զանգակ»հրատ., Երևան 2015թ.

Պարգևներ 

Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրած մեծագույն ավանդի և բեղմնավոր գիտամանկավարժական գործունեության համար պարգևատրվել է ՀՀ Ազգային ժողովի պատվոգրով, ՀՀ ԿԳ նախարարության «Ոսկե հուշամեդալով»,ՀՀ ԿԳ նախարարության շնորհակալագրով և «Մանկավարժական Համալսարան-90 ամյակ»  մեդալով:

2020 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software