Աշխատակազմ

Սոնա Ռազմիկի Ղուկասյան

Խորհրդի անդամ

Email: gukasyan67@mail.ru

Կրթություն

1984-1989թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուի

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի բաժին

Աշխատանքային փորձ    

2007թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի վարժարան /ավագ դպրոց/ 

2007-2011թթ. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

1989թ.-ից   Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ      

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, երկրաչափություն

Վերապատրաստումներ   

ՀՊՄՀդասախոսներիվերապատրաստման  դասընթաց «Մանկավարժության տեսություն»  (24.01.2006-16. 03.2006թ., հավաստագիր):

Հրապարակումներ

  1. «Մաթեմատիկայի  դասավանդման առանձնահատկությունները ներառական կրթություն իրականացնող դասարաններում», «Մաթեմատիկական կրթություն» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժող.,Ե.2013թ.

2.«Մաթեմատիկայիդասաժամիբաղադրիչներիմասին», «Մաթեմատիկական  կրթություն - 2» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժող.,Ե.2014թ.

 

Պարգևներ

«ՄանկավարժականՀամալսարան 80 ամյակ»պատվոգիր

«Մանկավարժական Համալսարան 90 ամյակ» պատվոգիր

 

Լեզուներ                          

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2020 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software