Աշխատակազմ

Վարուժան Վրեժի Վարդապետյան

Նախագահ

Email: vvardapetyan@mail.ru

Կրթություն                  

 2006-2009թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի

ասպիրանտ,

2000-2006թթ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

                                                

Գիտական  աստիճան

 Մանկավարժական  գիտությունների   թեկնածու  «Հաջորդելիության դրվածքը և նրա կատարելագործման ուղիները 12- ամյա դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում»  ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա»(մաթեմատիկա) մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային  փորձ

 2009թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի    դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ,

  2012թ. մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի՝ գիտության և հետբուհական կրթության գծով դեկանի տեղակալ

2009-2011թթ. մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

2011թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանի /ավագ դպրոցի/ մաթեմատիկայի ուսուցիչ

2007-2009թթ. Երևանի <<Իմաստասեր>> վարժարանի/ավագ դպրոցի/  մաթեմատիկայի ուսուցիչ

 

Կարդացվող դասընթացներ   

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, երկրաչափություն

 

Գիտական  հետաքրքրությունների շրջանակը  

Միջին և ավագ դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունավետության    բարձրացման հիմնահարցեր

 

Վերապատրաստումներ   

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց (2015թ,  վկայական  0009-15)

Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող <<Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման>> ծրագրի շրջանակներում իրականացվող <<ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու>> վերապատրաստում

     

Հրապարակումներ

1.Дифференцация в процессе обучения математики, Труды международной научной конференции, Горис 2015, с 63-66

2.Մաթեմատիկայի դասերին համակարգչային տեխնոլոգիաների օգտագործումը որպես սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացման միջոց, Մաթեմատիկական կրթություն հանրապետական գիտաժողով(նյութեր ժողովածու),Ե-2015, էջ 208-214

3.Формирование мотивации образовательной деятельности

учеников в процессе обучения математике, Современные тенденции физико-математического образования: школа –вуз, материалы Международной научно-практической конференции:Ч.1,Соликамск: СГПИ,2015, с. 8-11

4.Անձնակողմնորոշիչ մոտեցումը մաթեմատիկայի դասերին, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /պրատ 3/, Ե.-2014 էջ297-300

 

                                                     

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2020 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software