Աշխատակազմ

Գոհար Գուրգենի Խնկոյան

ՈՒսուցիչ

Email: khnkoyang@list.ru

Կրթություն

2016-2018թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա» բաժին` մագիստրատուրա

2012-2016թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա» բաժին` բակալավրիատ (առկա ուսուցման համակարգ)

2000-2012թթ. Մաստարայի միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ

02․06․2019-ից առ այսօր - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարանում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

 08․02․2019-01․05․2019 - Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

01․10․2018-01․11․2018 թթ․- Profit Development Company- ում որպես դասախոս

05.11.2017-ից առ այսօր - Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի լաբորանտ

06.06.2017-01.11.2017թթ. - Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկանի օգնական

 08.11.2016-01.04.2017թթ․ - Հակոբ Կարապենցի անվան N6 հիմնական դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

Հրապարակումներ

  1. Ա․ Հ․ Նավասարդյան, Գ․Գ․Խնկոյան, Ա․Ա․ Մկրտչյան, Հայկական եկեղեցիների էլեկտրոնային շտեմարանի և «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի հեռավար դասավանդման մի Web նախագծի մասին, տպ․ «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» ամսագրում, 1-2 37-42 ՀՀ Երևան, 2018թ ։
  2. Ա․ Հ․ Նավասարդյան, Գ․Գ․Խնկոյան, Լ․Զ․Բադալյան, Ինտերակտիվ ուսուցման մի Web կայքի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին, տպ․ «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» ամսագրում, 3-4 50-56 ՀՀ Երևան, 2018թ ։

Լեզուներ՝ հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

2020 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software