Աշխատակազմ

ՀԱՍՄԻԿ ԱՇՈՏԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ՈՒսուցիչ

Email: mkrtchyanhasmik1988@mail.ru

Կրթություն

2009-2011թթ., Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական   մանկավարժական հմալսարանի մաթեմատիկա և  ինֆորմատիկա ֆակուլտետի, մագիստրոս

2005-2009թթ., Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական   մանկավարժական

հմալսարանի մաթեմատիկա և  ինֆորմատիկա ֆակուլտետի, բակալավր

 

Աշխատանքային փորձ         

2014թ. սեպտեմբերից մինչև օրս Խ. Աբովյանի անվան  հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան /ավագ դպրոց/

2012-2014թթ., Երևանի  «Իմաստասեր»  վարժարան

 

Կարդացվող դասընթացներ      

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, երկրաչափություն

 

 

  Վերապատրաստում

 2015թ. հունիսին  մասնակցություն  ԿԱԻ-ի կողմից         ատեստավորման ենթակա  ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթացին: 

 

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն,  անգլերեն

2019 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software