Աննա Լևոնի Ռուբենյան

ՈՒսուցիչ

anrubenyan@rambler.ru

Կրթություն

1997-2002թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական

համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական  աստիճան      

2011-2015թթ.  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական

համալսարանի հայցորդ,

Աշխատանքային  Փորձ

2002թ. մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի վարժարան  /ավագ դպրոց/

2009թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Աստղագիտության և տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, Դասախոս

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Ֆիզիկա

 

Գիտական  Հետաքրքրությունների շրջանակը         

Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա, բնագիտության   դասավանդման մեթոդիկա

           

Վերապատրաստումներ

2015թ. հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի   որակավորման առաջին աստիճանի  տարակարգ

 

Հրապարակումներ

«Միասնացման և տարբերակման սկզբունքների արդյունավետ զուգորդման իմնախնդիրը բնագիտական կրթության բովանդակության ձևավորման  գործընթացում»   Մանկավարժություն Ν1, 2014թ.,էջ 29-36

«Ավագ դպրոցների հումանիտար հոսքերում «Բնագիտություն» ինտեգրացված առարկայի ներդրման անհրաժեշտության մասին» Համահայկական 4-րդ կրթական  գիտաժողով «Բնագիտութունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» «Բնագետ» հանդեսի 15-ամյակի առթիվ (էջ 173-174) Երևան,3-4 մայիսի,-2014թ.

Միջառարկայական կապերը ֆիզիկայի խնդիրներում: «Էդիթ Պրինտ», 2014

«Ինտեգրալի ուսուցումը որպես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական

կապերի բացահայտման գործոն »   Համահայկական բնագիտական կրթական 3-րդ գիտաժողով «Բնագիտութունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»(էջ184-185) Երևան-2012

« ԻՆտեգրալի ուսուցումը որպես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական կապերի բացահայտման  գործոն »  ՙ Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ՚ Համահայկական 3-րդ կրթական գիտաժողով (Հատուկ թողարկում, 28 ապրիլի, 2012թ.), Բնագետ, Երևան, 2012, էջ 184-185

 

Պարգևներ                     

2012 թ.Մասնակցել եմ ՀՀ ՊՆ զորամասում կազմակերպված «Գարնանային զորակոչի

 զինծառայողների կրթական կարիքների բավարարման» ծրագրի կազմակերպման և

 իրականացման աշխատանքներին, ինչպես նաև դասավանդել ֆիզիկա առարկան այդ

 զորամասում, որի համար պարգևատրվել եմ շնորհակալագրով՝ ակտիվ

փոխհամագործակցության համար:

2012 թ. Մասնակցել եմ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ կազմակերպված «Օպտիկայի-ֆոտոնիկայի ակտիվ ուսուցում» թեմայով դասընթացներին, ինչպես նաև կազմակերպչական աշխատանքներին, որի համար արժանացել եմ Համալսարանի ռեկտորի շնորհակալագրին և ստացել հավաստագիր դասընթացները հաջող ավարտելու համար

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software