Արամ Գրիգորի Հարությունյան

Մանկ. գիտ. թեկնածու

Կրթություն                    

2005-2008թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի

ասպիրանտ

2000-2005թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

 

Գիտական աստիճան       

2008թ. Մանկավարժական  գիտությունների թեկնածու («Դիֆերենցված ուսուցման իրագործման մեթեդական համակարգը երկրաչափության դպրոցական դասընթացում», ԺԳ 00.02 դասավանդման մեթոդիկա /մաթեմատիկա/)

 

Աշխատանքային փորձ

2009թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական  մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանի  /ավագ դպրոցի/   ուսումնական գծով փոխտնօրեն

2005թ. սեպտեմբեր Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան /ավագ դպրոց/

Կարդացվող դասընթացներ      

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, երկրաչափություն

  

Գիտական Հետաքրքրությունների շրջանակը                            

Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա

 

Վերապատրաստումներ

2015թ. հանրակրթական     ուսումնական  հաստատության              ուսուցչի  որակավորման

 առաջին աստիճանի  տարակարգ

2014 թ. հունիս՝ ԿԱԻ, Հանրակրթական ուսումնական   հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթաց

Գիտական հոդվածներ    

« Минимальные площади некоторых многоугольников»  Հայկական մաթեմատիկական միություն, Տարեկան նստաշրջան 2012, նվիրված Անանիա Շիրակացու 1400-ամյակին, Երևան, 2012, էջ

« ԻՆտեգրալի ուսուցումը որպես մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական կապերի բացահայտման  գործոն » ՙ Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ՚ Համահայկական 3-րդ կրթական գիտաժողով (Հատուկ թողարկում, 28 ապրիլի, 2012թ.), Բնագետ, Երևան, 2012, էջ 184-185

«Ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքում ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի իրագործման մի դրվագի մասին »  Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան,”Յասոն”, 2011. Էջ 45-52

«Շղթայական կոտորակներ »  Գորիսի պետական համալսարանի  2-րդ միջազգային գիտաժողովի  աշխատանքների ժողովածու,  Գորիս, 2011,  էջ 628-635 

Լեզուներ 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software