Արմինե Մելսիկի Եփրիկյան

ՈՒսուցիչ

Կրթություն

1996-2001թթ.՝  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հայցորդ, Հայոց պատմության ամբիոն
1991-1996 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին, գերազանցության դիպլոմ

 

Աշխատանքային փորձ

2008թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, դասախոս

2000թ.-ից՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան, ուսուցիչ

1997-2005թթ.՝ ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարությունում,  առաջատար մասնագետ

 

Կարդացվող դասընթացներ

Հայոց պատմություն,  համաշխարհային պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն

Գիտական Հետաքրքրությունների ոլորտը

Նախիջևանի պատմության խնդիրները, Առաջին աշխարհամարտի և հաջորդող տարիների հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը Արևմտյան Հայաստանւմ և Կիլիկիայում:

Վերապատրաստումներ

2015 թվականի փետրվարի 16-ից մարտի 6-ը մասնակցել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացաման դասընթացին (60 ժամ տևողությամբ):

 Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու »  դասընթացին:

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

 

Հրապարակումներ

Պետական գույքի մասնավո­րեցման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում, Ակունք, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, գիտա­կան հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(4), Երևան, 2012:
Գողթանի 1919թ.ինքնա-պաշտպանությունը,  Էջմիածին, 2012, Յուլիս, թիվ 7:

Շարուր-Նախիջևանի ժողովրդագրական վիճակը 1918-1940թթ.-ին, «Ազգ,պետու­թյուն, հայրենիք, պետականության գաղափարը» Երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին (Ծաղկաձոր, 6-8 նոյեմբերի, 2012),Երևան, 2012:

1903թ. Հայ եկեղեցական գույքի բռնագրավման օրեն­քի արձագանքները Գանձակում, Ժողովածու Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետ.մանկ. համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի  նյութերի,Երևան, 2014:

Նախիջևանը 1917-1921 թվականներին (ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ) Երևան, հեղինակային հրատարակություն,  2014:

Եղբայրական օգնության գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովի գործունեությունն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Էջմիածին, 2015, Յունիս, թիւ 6:

Արևմտահայերի 1915թ. ինքնապաշտպանական մարտերի պատմական անհրաժեշտությունը, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան գիտական տեղեկագիր,  2015, թիվ 1 (23):

Diplomatic and military steps of Turkey to capture Nakhijevan, Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 1–2:

Methodological Issues of Teaching the Heroic Self-Defense Battles of 1915, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 197:

The role of Armenian legion in defense of the Armenian population of Kilikia (1919-1920)
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 7-8:

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software