Դավիթ Նորայրի Մկրտչյան

Մանկ. գիտ. թեկնածու

Ծնվ.1980թ., ք.Երևան

Կրթություն

2002-2005թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ասպիրանտ

1998-2002թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

1997-1998թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան /ավագ դպրոց/

Գիտական աստիճան

2005թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու («Աքսիոմատիկ մեթոդը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում», ԺԳ 00.02 դասավանդման մեթոդիկա /մաթեմատիկա/)

Աշխատանքային փորձ

2003-2007թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դասախոս

2007-2011թթ., ծրագրավորող, ՀՀ Ամերիկյան համալսարան

2001-2016 թթ. , Սանկտ-Պետերբուրգ, ծրագրավորող

2016թ. փետրվարից ՀՀ Ամերիկյան համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ

Բարձրագույն հանրահաշիվ,

Գիտական Հետաքրքրությունների շրջանակը

Բարձրագույն հանրահաշիվ

Գիտական հոդվածներ

1.«11 թվի վրա բաժանելիության հայտանիշը», «Մաթեմատիկան դպրոցում» 4-5 /19-20/, 2001թ.

2.« Աքսիոմատիկ մեթոդը հանրահաշվի դասընթացում», «Մաթեմատիկան դպրոցում» 4, /25/, 2002թ.

3.« Աքսիոմատիկ մեթոդը հանրահաշվում», ՀՊՄՀ Գիտամեթ.հոդվ.ժող., Պրակ 3, Ե.2003

4.«Հանրահաշվական համակարգերի հիմնական մոդելները մանկավարժական բուհերի բարձրագույն հանրահաշվի դասընթացում», «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում» . Ե.2003

5.Համակարգիչների օգտագործումը որոշ աքսիոմների տեսությունների ուսումնասիրության մեջ, «Մաթեմատիկան դպրոցում» , հ.6, 2003

6.« Աքսիոմատիկ մեթոդը մանկավարժական բուհերի բարձրագույն հանրահաշվի դասընթացում», հ.1, 2004

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software