Հայկ Ալբերտի Ասատրյան

Ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ, 2007
ատենախոսության վերնագիրը` «Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող պոտենցիալով Շտուրմ-Լիուվիլի օպերատորի համար ցրման հակադարձ խնդիրը»
ղեկավարը` ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Ի. Գ. Խաչատրյան

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից ԵՊՀ, դոցենտ
2004 – 2011 թթ. ԵՊՀ, ասիստենտ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ, գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Մաթեմատիկական անալիզ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Հաշվման մեթոդներ, Վարիացիոն հաշիվ, Ֆունկցիոնալ անալիզ
Մասնագիտական դասընթացներ` Ձևափոխության օպերատորներ, Ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն, Սիմետրիկ դիֆերենցիալ օպերատորներ, Դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն, Հակադարձ խնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ, Ֆունկցիոնալ անալիզ, Դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ տեսության ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ և դրանց կիրառություններ, Ազատ եզրով խնդիրներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013 թ. DAAD կրթաթոշակ Կարլսրուհեի տեխնոլոգիական ինստիտուտում գիտահետազոտական աշխատանքի համար
2010 թ. DAAD կրթաթոշակ Հանովերի Լայբնիցի անվան համալսարանում գիտահետազոտական աշխատանքի համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 55-11-48
asthaik@ysu.am

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software