Ջանիբեկ Լիպարիտի Սրապիոնյան

Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու

Կրթությունը

 

 

2001-2006ÃÃ.

Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, ֆիզ-մաթ ֆակուլտետ, ՙՄաթեմատիկա՚ մաս-նագիտությամբ ՙմաթեմատիկայի և իֆորմատիկայի ուսուցչի՚ որակավորում,

դիպլոմª AD N043704

2013Ã.

մասնակցել եմ ՙԿրթության որակ և համապատասխանություն՚ երկրորդ վարկային ծրագրի ՙԴասապրոցեսում ՏՀՏ ռեսուրսների շտեմարանի ստեղծում՚ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված քառօրյա դասընթացին, ստացել եմ հավաստագիր

2015Ã.

ՙԱզատ ծայրով և մնացած եզրերով կոշտ ամրակցված, փոփոխական կորության բաց անմոմենտ օրթոտրոպ առաձգական գլանային թաղանթի տատանումները՚ վերնագրով թեկնածուական թեզի պաշտպանություն, (ֆ.մ.գ.թ.)

Ա N 08196 , (Ա.02.04 )

 

Աշխատանքային փորձը

2014թ.-ից առ այսօր

աշխատում եմ <<Ֆրանսիական քոլեջ>> հիմնադրամում և Հայաստանում ֆրան-Գերմանական ինժիներական ինստիտուտում, որպես մաթեմատիկայի դասախոս:

2012Ã.-ից մինչև 2014թ.

 

աշխատել եմ Գևորգ Էմինի անվան թիվ 182 ավագդ պրոցում որպես մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ:

2010Ã. ից մինչև 2012Ã.

 

աշխատել  եմ ՀՀ «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ում, որպես մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ:

 

2011Ã.

 դասախոսել եմ «Հյուսիսային համալսարանում» ինչպես նաև նույն համալսարանի վարժարանի 11 և 12 դասարաններում

 

2009-2010 ÃÃ.

դասախոսել եմ Ոստիկանության Ակադեմիայում

2007-2010ÃÃ.

 

 

 

 

«Օտար լեզուներ մակսեդան» դպրոցում, որպես մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

2008-2009ÃÃ.

դասախոսել եմ «Վիլյամ Սարոյան» և «Մոնթե Մելքոնյան» համալսարաններում

 

¸³ë³í³Ý¹íáÕ ³é³ñϳݻñÁ

-          ՙԲարձրագույն մաթեմատիկայի հիմունքները՚,

-          Դասական մախանիկա

-          Ոստիկանության ինֆորմացիոն սպասարկում՚,

-          Մաթեմատիկական անալիզ՚,

-          Անալիտիկ երկրաչափության հիմունքներ՚

-          Հավանականության տեսություն և մաթ. վիճակագրություն,

-          Թվերի տեսություն

-          Ինֆորմատիկայի ներածություն

-          Թվային մեթոդներ

-          Մաթ. մոդելավորում

-          Ֆինանսային մաթեմատիկայի հիմունքներ

-          Տարրական դասարանների մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա

   

 

Լեզուների իմացությունը                   

- հայերեն (տիրապետում եմ ազատ)

- ռուսերեն (տիրապետում եմ ազատ)

- անգլերեն (տիրապետում եմ)

 

 

 

Մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին      

-          զեկուցումով հանդես եմ եկել Երիտասարդ գիտնականների միջազային դպրոց--գիտաժողովումԾաղկաձոր,  2013թ., 1-4 հոկտեմբեր,

-          զեկուցումով հանդես եմ եկել Երիտասարդ գիտնականների միջազգային դպրոց-գիտաժողովումԱղավնաձոր, 2009թ., սեպտեմբեր,

 

-          զեկուցումով հանդես եմ եկել Հոծ միջավայրի մեխանիկայի արդի պրոբլեմները գիտաժողովում2007թ., 25-28 սեպտեմբերԾաղկաձոր

-           

հրատարակել եմ 6 հոդված արտերկրում և Հայաստանում:

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software