Քրիստինե Սամվելի Եղիազարյան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Կրթություն

2013-2016 Դիսերտանտ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի «Ընդհանուր ֆիզիկայի և քվանտային նանոկառուցվածքների» ամբիոնում

Հանձնել եմ մասնագիտական թեկնածուական մինիմումները (Ֆիզիկա) (հանձնել եմ գերազանցությամբ)

1998-2003 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան (ՀՊՄՀ), Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, (ավարտել եմ գերազանցությամբ)

1996-1998 ՀՊՄՀ-ի  հենակետային վարժարան (ավարտել եմ գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան

2017 Ատենախոսության պաշտպանություն

Թեմա: Ավագ դպրոցի ֆիզիկայի դասընթացի «Մոլեկուլային ֆիզիկա» բաժնի խորացված թեմաների ուսուցման մեթոդաբանությունը

Աշխատանք

2005 -ներկայումս  Մ. Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան, «Բժշկական ինֆորմատիկայի, ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի» ամբիոն, դասախոս

Ֆիզիկայի, բարձրագույն մաթեմատիկայի, բժշկական ինֆորմատիկայի դասավանդում հայերեն, ռուսերեն , անգլերեն լեզուներով (տեղացի և արտասահմանցի ուսանողներին)

Գիտական Հոդվածներ և Գիտամեթոդական Ձեռնարկներ

  • Համահայկական Բնագիտական Կրթական IV Գիտաժողով, ″Բնագետ″, Երևան, 2014

Ø  Միջազգային կրթական II գիտաժողով, 2014

  • Գիտամեթոդական 21-րդ Գիտաժողով նվիրված Աբրահամ Ալիխանյանի
    110 ամյակին, 2014
  • Գիտամեթոդական 22-րդ Գիտաժողով նվիրված Ա. Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական դպրոցի հիմնադրման 50 ամյակին, 2015

Վկայականներ

2001    Վկայական № 026, Անգլերեն լեզվի խորացված մակարդակի տիրապետում, Անգլերեն լեզվի ամբողջական դասընթաց, ՀՀ

2006  Ռեգիստրացիա № 173, Անգլերեն լեզվի /90%/ գերազանց իմացություն ″ESP″ քննական գնահատման համակարգում, Մ. Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան, ″Օտար լեզուների″ ամբիոն, ՀՀ

Վերապատրաստումներ

  • Հոգեբանություն, մանկավարժություն, Թեստերի կազմման մեթոդաբանություն, 09.2013 -11.10.2013
  • Հոգեբանություն, մանկավարժություն, Թեստերի կազմման մեթոդաբանություն, 22.05.2017 -06.2017

Լրացուցիչ կրթություն

2002 Միջին բուժ. աշխատողի որակավորում, ″Առաջին բուժ. Օգնություն″ առարկայի դասավանդում,  Վկայական AB 389, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պարգևատրում

2004 Լավագույն շրջանավարտ, պատվոգիր   Խ.   Աբովյանի   անվան  ՀՊՄՀ ռեկտորի կողմից, Ռեգիստրացիա № 02527624

Լեզուների իմացությունը.

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software