Լիլիթ Վահանի Գրիգորյան

ՈՒսուցիչ

Lilitgrigoryan.95@mail.ru

2017թ.-ից-Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկա բաժին /մագիստրատուրա/

2013-2017թթ.-Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի  ֆակուլտետ, Մաթեմատիկա բաժին /բակալավր/

Աշխատանքային փորձ-

2018թ.-ից առ  այսօրս Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

/ավագ դպրոց/

Կարդացվող դասընթացներ

Երկրաչափություն, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software