Մարիամ Գնելի Գրիգորյան

ՈՒսուցիչ

Manangrigoryan86@mail.ru

Կրթություն

2003-2008 թթ.  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

 

Գիտական աստիճան       

2013 թ.` պատմական գիտությունների թեկնածու, Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ, մասնագիտական խորհուրդ 004,  թեման՝ «Բագրատունիները և Հայոց պետականության վերականգնում»

 

Աշխատանքային փորձը  

2008-2013 թթ.  ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի «Միջին դարերի պատմության» բաժնի ավագ

լաբորանտ

2013 թ. մինչև օրս  ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի «Միջին դարերի պատմության» բաժնի

գիտաշխատող

2010 թ. մինչև օրս  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան  /ավագ դպրոց/

2015 թ. մինչև օրս <<Այբ>> կրթական հիմնադրամի առարկայական փորձագետ

 

Կարդացվող դասընթաց

Հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հիմնական գիտական հետազոտությունները նվիրված են  Բագրատունյաց Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, հոգևոր և մշակութային հիմնահարցերի ուսումնասիրությանը, Բագրատունյաց Հայաստանի թագուհիների և իշխանուհիների եկեղեցաշեն և նվիրատվական գործունեությանը: 

 

 Հրապարակումներ

  1. Բագրատունիների ծագման հարցի շուրջ, ՊԲՀ, 2010, թիվ 2, էջ 116-129:
  2. Դարասկզբի Արշարունիքի տերերի հարցի շուրջ, ԲԵՀ, 2011, թիվ 1/135/ էջ 26-32:
  3. Շիրակավանի 862 թ. Եկեղեցական ժողովը, Հայոց պատմության հիմնահարցեր /գիտական հարցերի ժողովածու/, 2011, թիվ 12, էջ 47-63:
  4. Բագրատունյաց թագավորության սկզբնավորման թվագրության շուրջ, ԼՀԳ, 2012, թիվ 2-3, էջ 114-125:
  5. Անին միջազգային առևտրական ուղիների խաչմերուկում, Միջազգային գիտաժողով`Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոն,  Զեկուցումների   ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 99-107:
  6. Բագրատունեաց Հայաստանի թագուհիների եւ իշխանուհիների եկեղեցաշէն եւ նուիրապետական գործունէութիւնը, Միջազգային գիտաժողով` Եկեղեցի եւ կրթութիւն. Կոչում, դպրութիւն եւ առաքելութիւն, Զեկուցումների ժողովածու, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2014:

 

Լեզուներ

հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software