Մարիամ Ռաֆիկի Գևորգյան

Ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու

Կրթություն

2013-2016           ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի և Բուրգունդիայի համալսարանի, ICB (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne) Դիժոն, Ֆրանսիա, համաղեկավարությամբ ապիրանտ,  

2011-2012           ՀՊՄՀ Ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետի մագիստրոսի աստիճան, ֆիզիկագերազանցության դիպլոմ                                          

Գիտական աստիճան

2016թ. Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու: Թեկնածուական թեզ. «Ատոմական Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատների ֆոտոասոցիացիայի կառավարումը լազերային դաշտի կոնֆիգուրացիայով», Ա-04.21 - լազերային ֆիզիկա: ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

2016թ. Փիլիսոփայության դոկտոր /PhD/: Ատենախոսության վերնագիր. «Ատոմական Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատների ֆոտոասոցիացիայի կառավարումը լազերային դաշտի կոնֆիգուրացիայով»: Բուրգունդիայի համալսարան, Դիժոն, Ֆրանսիա

 Աշխատանքային փորձ

2013-առ այսօր            ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ /IPERA/, գիտաշխատող                                                 

2013-2016                    ICB (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne), Բուրգունդիայի համալսարան, Դիժոն, Ֆրանսիա, գիտաշխատող     

2012-2016                    ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, համակարգչային մասնագետ     

2017-առ այսօր           Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի Քվանտային երևույթների հետազոտման և մոդելավորման գիտահետազոտական լաբորատորա, գիտաշխատող

 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Քվանտային մեխանիկա, լազերային ֆիզիկա, երկ- և եռամակարդակ քվանտային համակարգերի դինամիկա, Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսացիա, hիպերերկրաչափական հավասարումներ

 Անդամակցություն

2012-2013    Օպտիկայի և ֆոտոնիկայի միջազգային կազմակերպության SPIE-ի անդամ

2013-առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ինտեգրումը Եվրոպական հետազոտությանը /IPERA/ միության անդամ

 Գիտահետազոտական դրամշնորհներ կամ դրամաշնորհների պարգևատրում: Մասնակցությունը դրամաշնորհների

 • Օգոստոսի 5-14, 2011թ., ֆինանսավորում վրացական կառավարության կողմից «Հեղաշրջում և ժամանակակից տեխնոլոգիաները» գիտաժողովի մասնակցության նպատակով, Անակլիա, Վրաստան:
 • Դեկտեմբերի 11-22, 2011թ., ֆինանսավորում ՀՀ վարչապետի կողմից Շարմ Էլ Շեյխ, Եգիպտոս այցելության նպատակով: ՀՊՄՀ-ի «Ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետի լավագույն ուսանող» մրցույթի հաղթող:
 • 2012-2015թթ., ֆինանսավորում Ֆրանսիայի դեսպանատան կողմից: Boursière Gouvernement Français, thèse cotutelle internationale (ICB-Դիժոն/IPR-Աշտարակ)։
 • 2013: Granted by the National Foundation for Science and Technology (NFSAT), Youth scientists` support program Grant No. YSSP-13-43 - 2013.
 • 2014թ., ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ) կազմակերպած «ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» մրցույթ (SCS Grant No.14A - 1c93 - 2014):
 • Հոկտեմբերի 10-18, 2014թ., You(th)r work and Erasmus+, Seminar on sharing good practices and challenges concerning local and international youth work through voluntary activities. Formal and non-formal education. Սեգեդ, Հունգարիա:
 • Սեպտեմբերի 1-5, 2015թ., Օպտիկան և նրա կիրառությունները 3-րդ միջազգային գիտաժողով (ՕՊՏԻԿԱ-2015), «Գերսառը ատոմների ֆոտոասոցիացիայի համար Կեռի տիպի անդամներով ադիաբատ հետևում»: «Լավագույն զեկուցում» մրցույթ, II տեղ:
 • Դեկտեմբերի 19, 2016թ., «Երիտասարդ գիտնականների խրախուսման ծրագիր» մրցույթ: Gevorgyan, S. Guérin, C. Leroy, A. Ishkhanyan, and H. R. Jauslin, "Adiabatic tracking for photo- and magneto-association of Bose-Einstein condensates with Kerr nonlinearities", Eur. Phys. J. D 70, 253 (2016). http://link.springer.com/article/10.1140/epjd/e2016-70396-9

Մեթոդական ձեռնարկ   "You(th)r work and Erasmus+", Սեգեդ, Հունգարիա, 2014թ.

Ընտրովի հրապարակումներ

 1. Գ.Գ. Դեմիրխանյան, Մ.Ռ. Գևորգյան, «LaF3:Ce3+ բյուրեղի սպեկտրադիտական հատկությունները», Գիտական տեղեկագիր 1(16), 112-118 (2012):
 2. Guérin, M. Gevorgyan, C. Leroy, H. R. Jauslin, and A. Ishkhanyan, "Efficient adiabatic tracking of driven quantum nonlinear system", Phys. Rev. A 88, 063622 (2013).

http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.88.063622

 1. R. Gevorgyan, "The problem of motion in microworld (A transformational analysis)", Journal of Wisdom, Yerevan, Armenia, 1(2), 43-47 (2014).

http://radiofama.am/wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/31

 1. Ռ.Զ. Ջիջյան, Մ.Ռ. Գևորգյան, «Քվանտային մեխանիկայի փիլիսոփայական հարցադրումները», Գիտական տեղեկագիր, Երևան, Հայաստան, 2-3(21-22), 83-91 (2014):
 2. Gevorgyan, S. Guérin, C. Leroy, A. Ishkhanyan, and H. R. Jauslin, "Adiabatic tracking for photo- and magneto-association of Bose-Einstein condensates with Kerr nonlinearities", Eur. Phys. J. D 70, 253 (2016).

http://link.springer.com/article/10.1140/epjd/e2016-70396-9

 1. R. Gevorgyan, "A dissipative conditionally integrable two-state level-crossing model exactly solvable in terms of the bi-confluent Heun functions", Arm. J. Physics, 9 (3), 192-200 (2016).

http://ajp.asj-oa.am/844/

 1. A. Ishkhanyan, Y. Pashayan-Leroy, M. R. Gevorgyan, C. Leroy, A. M. Ishkhanyan, "Expansions of the solutions of the bi-confluent Heun equation in terms of incomplete beta and gamma functions", J. Contemp. Phys. 51, 229-236 (2016).

http://link.springer.com/article/10.3103/S106833721603004X

 Միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն- 17

 

Լեզուներ         Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software