Մարինե Կառլենի Մարության

Մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2002-2007թ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ 
1995-2000թ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ մանկավարժության ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
2010 թ. Ատենախոսական թեզի պաշտպանություն «Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացումը խաղի ժամանակ», 020 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2011թ. առ այսօր ՀՊՄՀ-ի հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ /ուսումնական գծով/ 2004 թվականից առ այսօր հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնում՝ դասախոս
2001-2008 թ.թ. 198 ներառական մանկապարտեզ՝ լոգոպեդ, տիֆլոմանկավարժ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/‹‹Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանություն››, ‹‹Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացման մեթոդիկա››
Մագիստրատուրա/‹‹Տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրը››

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց ներառման, սոցիալիզացիայի, հարմարման հիմնախնդիրը, չտեսնողների և բազմակի խանգարումներ ունեցող անձանց կրթության հիմնահարցեր:

Վերապատրաստումներ
2012 թ.<<Ներառական կրթություն՝ տեսություն, պրակտիկա և կառավարում>>, Երևան
2012-2013թ. «Blind,Multiple Disabilities and Deafblind երեխաների խնդիրների իրազեկում» Perkins International Program, Երևան
2013թ.«Տարածքային կողմնորոշման ինստրուկտոր I կար», Լեհաստան
2014 թ.<>, Երևան
2015թ.<<Ներառական կրթություն.Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները>> Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, Երևան
2015թ. <<Տեսողության և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթություն>>, Երևան
2015 թ.<>, ԱՄՆ
2015թ.<<Երիտասադների փոխանակման ծրագիր>>, Վրաստան
2015 թ.<<Познание раннего вмешательства, реабилитации зрения и ориентации в пространстве >>, Լեհաստան

Հրապարակումներ
1. Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացման հատուկ խաղեր, խաղային վարժություններ և հանձնարարություններ /Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան 2012, 40 էջ:
2. Ազարյան Ռոբերտ, Մարության Մարինե <<Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացումը >>, Մենագրություն, <<Զանգակ>> հրատարակչ.Երևան 2013, 143 էջ:
3. Թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների տեսողական ընկալման զարգացման մակարդակի ուսումնասիրում, Հատուկ կրթության հիմախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, N1, Երևան 2014, էջ 134-153:
4. Տեսողության խանգարումներ ունեցող ուսանողների հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության համակարգում, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան«Բուհական մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները», Երևան 2014, էջ 260-269:
5. Մարության Մ.Կ, Ասատրյան Ս.Ա. Տիֆլոտեխնիկայի կիրառման հիմնախնդիրը ներառական կրթության համակարգում, <<Հատուկ կրթության հիմախնդիրներ >> գիտամեթոդական հանդես, N3, Երևան 2015, էջ 68-73:
6. Մարության Մ.Կ, Ասատրյան Ս.Ա. Ներառական կրթության հիմնախնդիրը ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում,<< Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները>> միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու>>, Երևան 2015, էջ 67-71:
7. Մարության Մ.Կ, <<Ֆիզիկական կուլտուրայի>> առարկայի դասավանդման հիմնախնդիրները ներառական կրթության համակարգում, Сборник научных трудов XIX международного конгресса ,,Олимпиский спорт и спорт для всех”, 6-9 октября, Ереван, 2015, 145-148 էջ:

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software