Մերի Ռուդիկի Գրիգորյան

Քիմիական գիտ. թեկնածու

Կրթություն

2011-2014        ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի հայցորդ

2009-2011                  Խ. Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական  համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ քիմիայի ամբիոն – մագիստրատուրա (գերազան­ցութ­յան դիպլոմ)

 

2005-2009       Խ. Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, քիմիայի ամբիոն – բակալավր (գերազանցության դիպլոմ)

 

2003-2005        Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարան

  

Գիտական աստիճան

2014թ.               Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ <<Ֆունկցիոնալացված տրիֆենիլֆոսֆոնիումային աղերի և համապատասխան դիֆենիլֆոսֆորիլային միացությունների սինթեզը>> խորագրով:

Քիմիական գիտությունների թեկնածու (Բ. 00.03 - <<Օրգանական քիմիա >> մասնագիտությամբ):

 

Աշխատանքայինփորձ

2014 թառայսօր      ԱԶԱԴ ֆարմասյութիքլզ դեղագործական ընկերությունում քիմիկ-հետազոտող

2009-2014        ՀՀ ԳԱԱ   օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտա­տեխնոլոգիական կենտրոնում   կրտսեր գիտ.  աշխատող

  

Հրապարակումներ

  1. Russian Journal of General Chemistry. 2014. Vol. 84, issue 3, pp. 501-504.
  2. Russian Journal of General Chemistry. 2014. Vol. 84, issue 3, pp. 496-500
  3. Russian Journal of General Chemistry. 2013. Vol. 83, issue 1, pp. 136-137.
  4. Russian Chemical Bulletin. 2012. Vol.61, issue 12, pp. 2338-2343.
  5. Chemical Journal of Armenia. 2014.Vol. 67, №. 1, pp.59-66.
  6. Chemical Journal of Armenia. 2013. Vol. 66, №. 3, pp. 516-520.
  7. Chemical Journal of Armenia. 2014.Vol. 67, №2-3,pp. 224-232.

  

Կոնֆերանսներ                                              

1.Քիմիայի մագիստրոսների հանրապետական առաջին միջբուհական գիտաժողով,  Հայաստան, Երևան 2011:

  1. Հայակական քիմիական ընկերության 3-րդ գիտաժողով (միջազգային մասնակցությամբ):

Նվաճումներ օրգանական և դեղագործական քիմիայի բնագավառում, Հայաստան, Երևան  2012:

3.Frontiersin Chemistry, Armenia, Erevan 2013.                                                                                                     

Արտոնագիր

Արտոնագիր N 2600 A, հակամանրէային ակտիվություն ունեցող եռաֆեիլֆոսֆոնիո­հալոգե-

Նիդոալկանոների ֆենիլհիդրազոններ գյուտի համար

 

Լեզուներ հայերեն,անգլերեն, ռուսերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software