Միքայել Լևոնի Մովսիսյան

Քիմիական գիտ. թեկնածու

Կրթություն

2008-2011 ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի ասպիրանտուրա

2003-2008 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  քիմիայի և կենսաբանության ֆակուլտետ

2001-2003 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի բնագիտական հոսք

Գիտականաստիճան

2011թ      քիմիական գիտությունների թեկնածու («1,4-բիս(տրիֆենիլֆոսֆոնիում)-բուտա-1,3-դիենդիհալոգենիդներ և դրանց որոշ փոխարկումեր», Բ00 03 օրգանական քիմիա)

Աշխատանքային փորձ

2014          ԱԶԱԴ ֆարմասյութիքլզ դեղագործական ընկերություն– նախագծի ղեկավար

2013-2014  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան Բիոքիմիայի ինստիտուտ - գիտաշխատող

2006-2013  ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն – գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Օրգանական սինթեզ, Ֆոսֆորօրգանական միացություններ, կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների սինթեզ

Գիտական հոդվածներ

  • Zh. Ovakimyan, S. K. Barsegyan, M. L. Movsisyan, G. A. Panosyan, M. G. Indzhikyan. Russian, Journal of General Chemistry 2008; 78(11), 2052-2055

“Reaction features of 2,3,4-trichloro-1-butene with phosphoric and nitrogen nucleophiles”

  • Zh. Ovakimyan,A. S. Pogosyan, S. K. Barsegyan, M. L. Movsisyan, G. A. Panosyan, M. G.

Indzhikyan. Russian Chemical Bulletin 2010; 59(3),565-568.“Reactions of tertiary phosphines with (3-chlorobuta-1,3-dienyl)(trimethyl)ammonium chloride”

  • Zh. Ovakimyan,A. S. Pogosyan, M. L. Movsisyan, M. G. Indzhikyan. Russian ChemicalBulletin 2010; 59(3),560-564.“Basic hydrolysis of l,4-bis(triphenylphosphonio)buta-1,3-diene dihalides”
  • Zh. Ovakimyan,A. S. Pogosyan, M. L. Movsisyan, M. G. Indzhikyan, R. A. Tamazyan,A. G.Aivazyan. Russian Journal of General Chemistry 2010; 80(11), 2243-2248.“α,β- and β,γ-unsaturated phosphonium salts in reactions with halogenating agents”
  • Zh. Ovakimyan, G. A. Gasparyan,A. S. Pogosyan, M. L. Movsisyan, M. G. Indzhikyan, G. A.Panosyan. Russian Journal of General Chemistry 2010; 80(9), 1891-1893.“Heterocyclization of β,γ-unsaturated onium compounds of phosphorus and nitrogen under theaction of phenylhydrazine”
  • Zh. Ovakimyan, M. L. Movsisyan, G. A. Gasparyan, M. G. Indzhikyan. Russian Journal of

General Chemistry 2011; 81(2), 444-446.“Unusual course of reaction of buta-1,3-diene-1,4-diylbis(triphenylphosphonium chloride) withphenylhydrazine”

  • L. Movsisyan. Russian Journal of General Chemistry, 2011; 81(3), 607–608.“One-Step Synthesis of 1,3-Diene Aminophosphonium Salts Based on Buta-1,3-diene-1,4-diylbis(triphenylphosphonium Iodide)”
  • Zh. Ovakimyan, G. Ts. Gasparyan, M. L. Movsisyan, M. R. Grigoryan. Russian Chemical Bulletin2012; 61(12),2338-2343“Spontaneous dehydrogenation of 2-hydrazinoethyl- and 4-hydrazinobut-2-enylphosphonium salts”
  • Zh. Ovakimyan, G. C. Gasparyan, M. L. Movsisyan, M. R. Grigoryan. Russian Journal of GeneralChemistry, 2013; 83(1), 136–137.“Unusual transformations of phosphoryl compounds in the Kishner reduction”
  • S. Chailyan, M.L. Movsisyan, S.G. Chailyan. Medical Journal “MedicinskiiVestnikErebouni”,2013; 53(1), 118-122“Determination of the amino acids composition of the cardioactive peptides isolated from the pig’satria”

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software