ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆԱՍԻ ԲԱԼԱՆՅԱՆ

ՈՒսուցիչ

mkrtich.balanyan@mail.ru

Կրթություն

1967-1972թթ. Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ

 

Աշխատանքային փորձ    

2009թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական  մանկավարժական ամալսարանի հենակետային վարժարանի /ավագ դպրոց/ նախնական զինվորական պատրաստություն և անվտանգ կենսագործունեություն առարկայի ուսուցիչ, զինղեկ,

1999-2008թթ. ծառայել է  ՀՀ  Զինված ուժերում,

2005-2008թթ. ՀՀ  ՊՆ  Դ. Կանայանի անվան ազգային անվտանգության ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի /Հայկական բանակ/ ռազմագիտական հանդեսի տեխնիկական բաժնի պետ,

2005թ. շնորհվել է զինվորական կոչում`փոխգնդապետ,

2002-2005թթ. ՀՀ  ՊՆ  /Հայկական բանակ/ ռազմագիտական հանդեսի տեխնիկական բաժնի պետ,

2002թ. շնորհվել է  զինվորական կոչում`մայոր,

1999-2002թթ. ՀՀ  ՊՆ  /Հայկական բանակ/ ռազմագիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար,

1999թ. շնորհվել է  զինվորական կոչում`կապիտան,

1978-1995թթ. Երևանի հիդրոմելիորատիվ տեխնիկումում` քաղաքատնտեսության և պատմության ուսուցիչ,

1978թ. հունվարից մինչև հուլիս`Երևանի թիվ 2 բժշկական ուսումնարանում` պատմության ուսուցիչ,

1977թ. մայիսից մինչև դեկտեմբեր`թիվ 1 սպորտդպրոցում` վարպետ,

1976թ. սեպտեմբերից մինչև մայիս` Հայէլեկտրոգործարանում` փականագործ,

1973-1976թթ.Երևանի թիվ 2 պրոֆտեխուսումնարանում` դաստիարակ

 

Կարդացվող դասընթացներ 

ՆԶՊ

 

Գիտական Հետաքրքրությունների շրջանակը

Արտակարգ իրավիճակներ և քաղաքցիական պաշտպանություն, նախնական զինվորական  պատրաստություն և անվտանգ  կենսագործունեություն  առարկայի դասավանդման մեթոդիկա,

 

Պարգևներ   

Ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու  և  բարձր  կարգապահության  համար  պարգևատրվել  է  /Անբասիր ծառայության համար/ 1-ին աստիճանի, / Գարեգին  Նժդեհ/ մեդալներով, ՀՀ ՊՆ /Շնորհակալագրով/:

 

Լեզուներ                          

Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, թուրքերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software