Նաիրա Ավետիսի Սաֆարյան

Տնօրենի խորհրդական

safaryan.naira@aspu.am

ՀՊՄՀ-ի ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

Կոչում, պաշտոն/ Ամբիոն

2007թ.  Դոցենտի կոչում, Տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Տնօրենի խորհրդական, ֆիզիկայի ուսուցչուհի  / հենակետային վարժարան

Կրթություն

1995-1999թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ ասպիրանտ,

1989-1994թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան 

2002թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն`  «Տեսական ֆիզիկայի հնարքների կիրառությունը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում» խորագրով: Մանկավարժական  գիտությունների թեկնածու (ԺԳ 00.02 դասավանդման մեթոդիկա /ֆիզիկա/),

Տարակարգ 

2015թ. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման առաջին աստիճանի  տարակարգ

Աշխատանքային փորձը 

2022թ․-ից Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ուսումնական գործընթացների հարցերով պրոռեկտոր

2003թ. մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ   

1999թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանի /ավագ դպրոցի/ տնօրեն

1996-1999թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի /ավագ դպրոց/ վարժարանի փոխտնօրեն

1994թ. սեպտեմբեր մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի /ավագ դպրոց/ վարժարանի ֆիզիկայի ուսուցչուհի

1994թ. հուլիս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Աստղագիտության և տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ

Վարժարան /Ավագ դպրոց/ֆիզիկա

Բակալավրիատ Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկա,

Մագիստրատուրա                Բնական գիտությունների ուսուցման հիմնախնդիրները, բնագիտական հասկացությունների ձևավորման մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա, բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա, Կրթության կառավարում /ավագ դպրոցում/

Վերապատրաստումներ

2015թ. «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցացիա հասարակական կազմակերպության կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու նպատակով կազմակերպած դասընթաց

2014թ. «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար իրականացրած վերապատրաստման դասընթաց «ֆիզիկա» առարկայից

2011թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից  հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու նպատակով կազմակերպած դասընթաց

2004թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության, «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի և Կրթական ծրագրերի կենտրոնի կողմից կազմակերպած դպրոցների տնօրենների վերապատրասման դասընթաց

Հրապարակումներ

  1. Ռ.Կ.Միրզախանյան, Ն.Ռ.Հակոբյան, Ն.Ա.Սաֆարյան, Կ.Վարդանյան <<Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի բարելավումը որպես շարժունությունն ապահովող և եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման կարևոր գործիք /ուղեցույց/: Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Էլնար պրինտ» տպագրատուն, Երևան 2011թ., 232էջ
  2. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների /ՏՀՏ/ կիրառությունը ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացում»: «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2012թ.
  3. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Նոր մոտեցումներ դպրոցի տնօրենի կառավարչական գործունեությանը»: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները» Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, էջ 57-60 «Զանգակ» հրատ., Երևան 2014թ.
  4. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Կրթության կառավարման արդի հիմնահարցերը և զարգացման միտումները»: «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ>> Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, N 2, էջ 39-44 «Զանգակ» հրատ., Երևան 2015թ.
  5. Ն.Ա.Սաֆարյան, «Ինովացիաների գործընթացը ավագ դպրոցում»: «Մանկավարժական միտք>> հանդես N 4, էջ 165-172, «Զանգակ»հրատ., Երևան 2015թ.

Պարգևներ 

Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրած մեծագույն ավանդի և բեղմնավոր գիտամանկավարժական գործունեության համար պարգևատրվել է ՀՀ Ազգային ժողովի պատվոգրով, ՀՀ ԿԳ նախարարության «Ոսկե հուշամեդալով»,ՀՀ ԿԳ նախարարության շնորհակալագրով և «Մանկավարժական Համալսարան-90 ամյակ»  մեդալով:

 
2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software