Նարինե Վարդանյան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2017   Դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն

2011 -2013  ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի  մագիստրատուրա                  

«Հոգեբանություն»մասնագիտացմամբ

2009-2010   Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց

2003- 2006  ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա Ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտացմամբ

2000-2002  ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրա

 Ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտացմամբ

1996-2000  ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

2015     Բանասիրական  գիտությունների  թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

2013 առ այսօր     ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն

 Կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ

2007-2009  ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթականմիջազգային կենտրոն

ՈՒսումնական մասի գլխավոր մասնագետ

2005 առ այսօր   ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթականմիջազգային կենտրոն - դասախոս (առարկաներ՝ «Խոսքի մշակույթ», «ԶԼՄ լեզու և ոճ», «Հանրային կապերը տուրիզմում»)

2005 առայսօր  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդես  - Պատասխանատու քարտուղար 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

2017 թ. ՀՀ,ամառային դպրոց«Հորիզոն2020» -սերտիֆիկատ

2017 թ., ՀՀ ՈԱԱԿ, «Մասնագիտական կրթական ծրագրեր. ակնկալվող ելքային արդյունքներ և ուսանողի գնահատում»

2017 թ., ՀՀ, Հեռավար ուսուցում և տեխնոլոգիաներ» դասընթաց «Հեռավար ուսուցում՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում /64 ժամ,2 կրեդիտ/ -սերտիֆիկատ

2017 թ., ՀՀ, Էրազմուս+, Ցկյանս կրթության առանձնահատկությունները – սերտիֆիկատ

2016 թ., ՀՀ, Մաստեր – կլաս «Արքետիպերը հոգեթերապիայի գործնական աշխատանքում                              

2014 թ., ՀՀ,«Կրթության որակ և համապատասխանություն», ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստման դասընթաց.

2014 թ., Հունաստան, Աթենք, Աթենքի ազգային տեխնոլոգիական համալսարան, «Հեռավար

  շարունակական կրթության կազմակերպում» վերապատրաստման դասընթացներ

2014 թ., ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, «Հեռավար կրթության կազմակերպում» ամառային դպրոց - սերտիֆիկատ

2013 թ. Բելգիա, Լյուվենի կաթոլիկ համալսարան, Գիտական համագործակցության Հեռանկարների մշակում

2013 թ. ՀՀ, ԳԱԱ, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով

2013 թ., ՀՀ, Բարեվարքությունը բիզնեսում, սեմինար

2012 թ. ՌԴ, Սանկտ Պետերբուրգ, Հայ լեզվաբանական IX համաժողով

2012, ՀՀ, Ուսումնական ծրագրերի զարգացում՝բարեվարքության դասավանդում թեմայի շրջանակներում, սերտիֆիկատ

2011 թ. ՌԴ, Մոսկվա, ԱՊՀ երկրների երիտասարդ գիտնականների համաժողով

2011 թ., ՀՀ, «Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության

 ոլորտում. Մարտահրավերներ և հեռանկարներ» համաժողով

2011 թ. Իտալիա, Պարմա, «Կրթության որակի ապահովում» ենթածրագրի

 շրջանակներում ուսումնական այց

2011 թ. Մեծ Բրիտանիա, Լոնդոն, «Կրթության որակի ապահովում», ուսումնական

 այց

2009 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտ, Եվրոպական կենտրոնական համալսարան,

 վերապատրաստման դասընթաց`«Ուսումնական պլանների մշակում» ծրագրի շրջանակներում

2009 թ. Արևմտյան Հայաստան, Մուշ, «Լրատվամիջոցները հանուն խաղաղության» ծրագրի

 հայկական թիմի ղեկավար, «Երիտասարդությունը`գործողության մեջ» ծրագրի շրջանակներում

2007 թ. Վրաստան, Թբիլիսի, INTAS –ի ամփոփիչ գիտաժողով

Ծրագրերի մասնակցություն

2013-2015 թթ. Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային

                      հիմնադրամ, «ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում լրացուցիչ

                      հեռավար շարունակական կրթության կազմակերպում» ծրագրի անհատ

                      խորհրդատու

2013-2015 թթ. ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե, Երիտասարդ գիտնականների

                       աջակցության ծրագիր, թեմա՝ «Արդի հայ հեքիաթի հիմնախնդիրները»,

                       3YR-6B0050 ծածկագրով դրամաշնորհային թեմատիկ նախագծի իրականացման

                       համահեղինակ

 

2013-2014թթ. «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիր,

                     «Որակի ապահովման ազգային համակարգի ստեղծում և ամրապնդում»

                      բաղադրիչ, «ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ որակի ներքին ապահովման համակարգի ստեղծում»

                      ծրագրի անհատ խորհրդատու

 

2010 թ., Տեմպուս, Վրաստան, Թբիլիսի, ամառային դպրոց, Իլյա Ճավճավաձեի անվան

             պետական համալսարան, «Նոր մագիստրոսական ծրագիր` Գրադարանային-

             տեղեկատվական համակարգեր»

 

Գիտական հոդվածների թիվը 25

 

ԳՐՔԵՐ, ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կոլեկտիվ մենագրություն՝ «Արդի հայ հեքիաթի հիմնախնդիրները»,

«ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ որակի ապահովման ձեռնարկ»-ի մշակում, խմբագրում

 

Լեզուների իմացությունը.

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software