Ռուբինա Ռոբերտի Հարությունյան

ՈՒսուցիչ

rubina.arutyunyan@list.ru

Կրթություն

1989 - 1994 թթ. – Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետ

1998–2003թթ. – Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

 

Գիտական աստիճան

 2009թ. Մանկավարժական գիտ. թեկնածու (<<Գոյականի բառաքերականական կարգերի ուսուցումը միջի դպրոցում որպես սովորողների բառապաշարի հարստացման միջոց>> ԺԳ. 00.02.)

 

Աշխատանքային փորձ

2013 թ. առ այսօր - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային վարժարան /հայոց լեզու/

2013-2014 ուստարի – Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ

2004 թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

1994-2001 – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ

2001-2003 – Խ.Դաշտենցի անվան №114 դպրոց. 1997-1999 - № 118 միջն. դպրոցի

 

Կարդացվող դասընթացներ                   

Հայոց լեզու,  հայ գրականություն

 

Գիտական Հետաքրքրությունների շրջանակը

 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, մանկավարժություն

 

Հրապարակումներ

«Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման մեր փորձից » ՙՄանկավարժական միտք՚ հանդես, N 4, ՙԶան•ակ՚ հրատ., 2015

«Սովորողների տրամաբանական մտածողության զար•ացումը միջին

դպրոցում դերբայական դարձվածն ուսուցանելիս» Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ՙՀայա•իտական հան¬դես՚, N 2-3(26-27) Երևան, 2014

«Գոյականի ուսուցման հիմնախնդիրները միջին դպրոցում » ՙԱն-Ջոն՚ հրատ., Եր., 2013            237 էջ

«Գոյականակերտ ածանցների ուսուցման մեթոդիկայի մի քանի հարցեր »  ՙԼեզու և կրթություն՚, N 4, Հավելված ՙՄանկավարժական միտք՚ հանդեսի, ՙԶան•ակ՚ հրատ., 2012   

էջ 94-101

 

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software