Սաթենիկ Սամվելի Պողոսյան

Մանկ. գիտ. թեկնածու

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն

Կրթություն

 2014թ-ին Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու.  Ատենախոսական թեզի պաշտպանություն  

2006-2011թթ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական   ինստիտուտ

1995-2000թթ. մասնագիտությունը`օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի  դեֆեկտոլոգիայի բաժին

1994-1995 թթ Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի վարժարան (ավագ դպրոց)

1978-1994 թթ Խ. Աբովյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, մասնագիտությունը` ԺԳ 00.03 «Հատուկ մանկավարժություն» /օլիգոֆրենոմանկավարժություն/, ատենախոսություն` Մտավոր զարգացման խնդիրներով կրտսեր դպրոցականի  ուսումնաաշխատանքային գործունեության  կազմակերպման մանկավարժական պայմանները

Աշխատանքային փորձ

2014 թ ատենախոսական թեզի պաշտպանություն

2006թ.-ից  առ այսօր հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

2002-2010  թթ  Օլիմպոս հատուկ կրթահամալիրի դաստիարակ, հետո՝  լոգոպեդ

2000-2002թթ Հվ. Շիրազի անվան թիվ 169 դպրոցի լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ

 • «Շտկողական ռիթմիկա»,
 • «Օլիգոֆրենոմանկավարժության պատմություն»,
 • «Հոգեբանամանկավարժական գնահատում և խորհրդատվություն», «Նախադպրոցական օլիգոֆրենոմանկավարժություն»,
 • «Շտկողական մանկավարժություն»,
 • «Երեխաների հոգեկանի զարգացման գնահատում»,
 • «Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն»,
 • «Օլիգոֆրենոմանկավարժություն»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հատուկ մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն, հոգեբանամանկավարժական գնահատում և խորհրդատվություն, ներառական կրթություն

Վերապատրաստումներ

2014թ Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը ՀՀ-ում և Վրաստանում 10 տարի անց

2014թ ՎՄԱ ունեցող երեխաների հետ տարվող շտկողազարգացնող աշխատանքի հիմնական ուղիների

2014 Ազգային կրթություն ծրագիր՝ ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալում

2014թ Արաբկիր բժշկական համալիրում «Թիմային աշխատանքը վերականգնողական մանկաբուժությունում» թեմայով դասախոսություն

2014թ Մայա Ֆեյլմանի ‹‹Հատուկ կրթության համակարգը Շվեյցարիայում›› խորագրով դասախոսություն 

2015թ Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց

2015թ «Ներառական կրթություն.Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

2015թ ՀՊՄՀ միջազգային դասախոսությունների, սեմինարների մասնակցություն «Ալեքսանդր Սուվորով, Քեյթ Սմիթ, Դորոտի Ֆրասեր»

2015թ Ռեքավրի քոլեջ հոգեսոցիալական կենտրոն

2015թ «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման ծրագիր» ՀՊՄՀ վերապատրաստման դասընթաց

2015թ «ԶԼՄ-ներ և հոգեկան առողջություն» գիտաժողովի ծրագիր: Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա և Բժշկական համալսարան  

Հրապարակումներ

 1. Роль провычек в формировании характера и потребностей у умственно отсталых детей // 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին, 1 ՊՐԱԿ Երևան 2010, էջ 128-130
 2. Մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ուսումնաաշխատանքային գործունեության արդյունավետության բարձրացման մանկավարժական ուղիները //Մխիթար Գոշ գիտամեթոդական հանդես 7-9/38/ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 30ա, 2013 թ., էջ 52-56
 3. Մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող կրտսեր դպրոցականների ուսումնաաշխատանքային գործունեության ընթացքում անձնային որակների ձևավորման մակարդակի հետազոտումը: Մխիթար Գոշ գիտական հոդվածներ, 2014, 2 /41/, էջ 199-202
 4. Մտավոր հետամնացություն ունեցող կրտսեր դպրոցականների ուսումնաաշխատանքային գործունեության կազմակերպման մանկավարժական միջոցներն ու մեթոդները: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մանկավարժական միտք, Զանգակ-97, 2015, 56 էջ
 5. Բնականոն զարգացումով կրտսեր դպրոցականների ուսումնական գործունեության դրդապատճառների բնութագիրը: Մանկավարժական միտք, Զանգակ-97, 2015, էջ 124-128
 6. Մտավոր զարգացման խնդիրներով կրտսեր դպրոցականի ուսումնաաշխատանքային գործունեության կազմակերպման համակարգը և դրա կիրառման մանկավարժական մոտեցումները: Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, 2015, էջ 111-118
 7. Մտավոր հետամնացություն ունեցող դպրոցականների ուսումնաաշխատանքային գործունեության դրդապատճառային գործոնների ձևավորման ուղիները: Մանկավարժական միտք, Զանգակ-97, 2015, էջ 288-293
 8. Մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող կրտսեր դպրոցականի ուսումնադաստիարակչական գործընթացում <<տեխնոլոգիա>> առարկայի դերն ու նշանակությունը: Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, 2016

 Պարգևներ

2014թ Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը ՀՀ-ում և Վրաստանում 10 տարի անց (վկայական)

2014թ ՎՄԱ ունեցող երեխաների հետ տարվող շտկողազարգացնող աշխատանքի հիմնական ուղիների (վկայական)

2015թ Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց  (վկայական)

2015թ Ռեքավրի քոլեջ հոգեսոցիալական կենտրոն (վկայական)

2015թ Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման ծրագիր ՀՊՄՀ վերապատրաստման դասընթաց (վկայական)

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software