ՍՈՆԱ ՌԱԶՄԻԿԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Փոխտնօրեն

gukasyan67@mail.ru

Կրթությունը

1984-1989թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա բաժնի ուսանողուհի

 ՀՊՄՀ վերապատրաստման  դասընթաց «Մանկավարժության տեսություն» (24.01.2006-16. 03.2006թ., հավաստագիր):

Աշխատանքային փորձը          

1989թ. սեպտեմբեր  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի՝ ապա համալսարանի Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

2007թ. սեպտեմբերից   մինչև 2011թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս /համատեղությամբ/

 2007թ. սեպտեմբեր  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի /ավագ դպրոց/ վարժարանի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի /համատեղությամբ/

2017թ-ից Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի /ավագ դպրոց/ վարժարանի փոխտնօրեն

 

Պարգևներ                       «Մանկավարժական Համալսարան-80 ամյակ» պատվոգիր և

                                           «Մանկավարժական Համալսարան-90 ամյակ» պատվոգիր

 

Համակարգչի

տիրապետում                MS- Windows, MS-Offise 2000: Word

MS-Offise Excel

Internet. E- Mail ևայլն

Լեզուների իմացություն            Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աշխատավայրը և

հասցեն        Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական

համալսարան, ՏիգրանՄեծի 17, Երևան, Հեռ. 59-22-72

 

Տպագրված  ընտրովի  աշխատանքներ.

 

1.Ուսուցման գործընթացում ակտիվ, ինքնուրույն ու ստեղծագործական մտածողության ձևավորումը, »,«Մաթեմատիկայի   ուսուցման  գիտամեթոդական  հիմնահարցեր» ժողովածու, 2007թ.:

2.Տարածաչափության դասընթացի որոշ խնդիրների լուծումն ուսուցանելու մեր փորձից

«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 3-4, 2008թ

3.«Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում անհատականացման սկզբունքի կիրառման մի քանի հարցեր»,«Մաթեմատիկայի  և  ֆիզիկայի  ուսուցման  գիտամեթոդական  հարցեր» ժողովածու, պրակ 3, 2008թ.:

  1. «Ավագ դպրոցում մաթեմատիկայի դասի վերլուծության սխեմա »,«Մաթեմատիկայի   ուսուցման  գիտամեթոդական  հարցեր» ժողովածու, պրակ 4, 2010թ.:
  2. «Մաթեմատիկայի  դասավանդման առանձնահատկությունները ներառական կրթություն իրականացնող դասարաններում», «Մաթեմատիկական կրթություն» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժող.,Ե.2013թ.

6.«Մաթեմատիկայի դասաժամի բաղադրիչների մասին», «Մաթեմատիկական  կրթություն - 2» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժող.,Ե.2014թ.

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software